Użytkownicy online: 11   Aktualnie na liście dodano serwerów: 2792   Zarejestrowanych kont: 6509  
Informacje o serwerze: McMidgard.pl:25565
Nazwa serwera:
◄ McMidgard.pl ► ֍ ◄ Survival ► ֍ ◄ 1.13 ►
MOTD:
───
Wersja serwera
1.14.4
Liczba Graczy:
꜀㜥똀 ꜀戀꜀氀䴀挀꜀㌀䴀椀搀最愀爀搀⸀瀀氀℀ ꜀㜥쀀꜀㘥%%%/꜀㜢樀   ꜀攫倀਀꜀㘀꜀氀 •樀꜀㈀匀甀爀瘀椀瘀愀氀꜀㘀꜀氢欀 ꜀挀吀爀眀愀樁Ԁ 戀攀琀愀ⴀ琀攀猀琀礀  ꜀㘀꜀氢樀꜀㈀㄀⸀㄀㐀⸀㐀꜀㘀꜀氢
Tryb serwera:
Survival
Diaxy serwera:
79
Ip serwera:
McMidgard.pl:25565
Lokalizacja:
country pl
Strona serwera:
Banery

Kod na forum

Kod html na stronę www

Kod na forum

Kod html na stronę www

Kod na forum

Kod html na stronę www

Kod na forum

Kod html na stronę www

listaserwerowmc.pl darmowa lista serwerów minecraft!